Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller for å motta tilbud fra oss.

 

Please contact us for more information or to receive an offer from us.

 

Daglig leder / Managing director:

Knut Harald Kalvatn

Phone: (+47) 70067429

Mobile: (+47) 48116058

E-mail: knut@amecoas.no

 

 

Address:

Ameco AS

Leitevegen 27, 6160 Hovdebygda

NORWAY

(+47) 70067429  /  (+47) 48116058  /  knut@amecoas.no

 

Ameco. AS er en mekanisk bedrift som ligger like ved Ørsta/Volda (Hovden) lufthamn in Norge. Vi har et bredt spekter av kunder, der Kongsberg Maritime AS (tidl. Rolls-Royce Marine AS) er vår hovedkunde. Vi kan levere det aller meste innen maskinering og sveising, i tillegg til PB marine gir.

 

Ameco. AS is a mechanical company that is localized right next to Orsta/Volda (Hovden) airport in Norway. We have a wide range of customers, where Kongsberg Maritime AS (former Rolls-Royce Marine AS) is our main customer. We can deliver almost anything within machining and welding, in addition to PB marine gearboxes.

Ameco. AS er en bedrift som har spesialisert seg på å tilby komplette tjenester innen skjærende bearbeiding. Bedriften er fleksibel og kan ta på seg hasteoppdrag, og kan dessuten være problemløser for våre kunder. Bedriften har vært ISO 9001-sertifisert siden 2011, og er også ISO 14001-sertifisert. Vi benytter AutoCAD og Mastercam i vår produksjon. Som underleverandør tar vi på oss både enkeltoppdrag og langsiktig produksjon innen:

 

- Dreiing med cnc eller manuelt, fresing med cnc eller manuelt, plansliping, rundsliping, honing, herding, fresing av tannhjul opptil Ø1000 i diameter, fresing av splines, maskinering av akslinger, maskinering, sveising, støping av hvitmetall, fresing/trekking av kilespor på akslinger og i boss, montering, samarbeid om løsninger og serieproduksjon m.m.

Vi kan også produsere nye deler ved å få tilsendt den gamle delen (dersom tegning mangler).

 

I 2014 tok Ameco. AS også over salg av PB (Pay & Brinck) Marine Gir, samt service og salg av reservedeler til PB giret, fra SMV Marine. Mer informasjon om PB-giret, som orginalt var et Caterpillar - produkt får du ved å velge boksen "MARINEGEAR" lengre nede på denne siden.

 

 

Ameco. AS  is specialised to offer complete services within metalworking. We are flexible and can handle urgent orders. We can also be a problem solver for our customers. The company has been ISO 9001 certified since 2011 and is also ISO 14001 certified. We use AutoCAD and Mastercam. As a subcontractor we can handle individual assignments or long term production within:

 

- CNC turning or manually turning, CNC milling or manually milling, surface grinding, round grinding, honing, hardening, milling of gear wheels up to Ø1000 in diameter, milling of spleins, machining of shafts, general machining, welding, white metal casting, milling of keyway on shafts and hubs, assembling, serial production etc.

We can also produce a new item, by receiving the old part (if no drawing exists).

 

In 2014, Ameco. AS also took over sales of PB (Pay & Brinck) Marine Gearbox, in addition to service and spare parts sales for the PB Marine Gear from SMV-Marine. You can find more information about the PB Marine Gear, that originally was a Caterpillar product, by choosing the box "MARINEGEAR" below.